Jupiter

13.01.2017 00:05

Vychádza o 00:09 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 05:38 h vo výške 34°.

Zapadá o 11:06 h.

Vzdialenosť cca. 799 mil. km.

Uhlový priemer: 36,86´´

Jasnosť: -2,1 mag

Elongácia od Slnka: 91,48° západne, viditeľný ráno

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 05:34 h

  Pohľad na juh o 06:00h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter