Jupiter

10.12.2017 12:05

Vychádza o 04:18 h v súhvezdí Váhy.

Kulminuje o 09:11 h vo výške 27°.

Zapadá o 14:05 h.

Vzdialenosť cca. 928 mil. km.

Uhlový priemer: 32´´

Jasnosť: -1,8 mag

Elongácia od Slnka: 36° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno od 04:22 h

                                       najlepšie o 05:45 h

 

  Pohľad na juhovýchod o 05:49 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter