Jupiter

27.02.2017 14:05

Vychádza o 21:09 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 02:38 h vo výške 34°.

Zapadá o 08:07 h.

Vzdialenosť cca. 702 mil. km.

Uhlový priemer: 42´´

Jasnosť: -2,4 mag

Elongácia od Slnka: 137° západne, viditeľný ráno

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 02:38 h

  Pohľad na juhozápad o 06:00h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter