Jupiter

23.06.2017 12:05

Vychádza o 14:45 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 19:28 h vo výške 37°.

Zapadá o 01:12 h.

Vzdialenosť cca. 772 mil. km.

Uhlový priemer: 38´´

Jasnosť: -2,1 mag

Elongácia od Slnka: 101° východne, viditeľný večer od 20:52 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 23:04 h

  Pohľad na juhozápad o 22:55 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter