Jupiter

03.08.2017 12:05

Vychádza o 11:25 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 17:01 h vo výške 36°.

Zapadá o 22:38 h.

Vzdialenosť cca. 865 mil. km.

Uhlový priemer: 34´´

Jasnosť: -1,9 mag

Elongácia od Slnka: 66° východne, viditeľný večer od 20:21 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 21:26 h

  Pohľad na západ o 21:26 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter