Jupiter

13.03.2017 12:05

Vychádza o 20:07 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 01:38 h vo výške 34°.

Zapadá o 07:10 h.

Vzdialenosť cca. 682 mil. km.

Uhlový priemer: 43´´

Jasnosť: -2,4 mag

Elongácia od Slnka: 152° západne, viditeľný večer od 20:11 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 01:38 h

  Pohľad na juhovýchod o 23:00h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter