Jupiter

22.04.2017 12:05

Vychádza o 18:04 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 23:43 h vo výške 36°.

Zapadá o 05:23 h.

Vzdialenosť cca. 671 mil. km.

Uhlový priemer: 44´´

Jasnosť: -2,5 mag

Elongácia od Slnka: 164° východne, viditeľný večer od 19:45 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšia o 23:43 h

  Pohľad na juh o 23:43 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter