Jupiter

09.10.2017 12:05

Vychádza o 08:10 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 13:24 h vo výške 31°.

Zapadá o 18:39 h.

Vzdialenosť cca. 959 mil. km.

Uhlový priemer: 31´´

Jasnosť: -1,7 mag

Elongácia od Slnka: 13° východne

Pozorovateľnosť: ------

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter