Mars

27.02.2017 14:06

Vychádza o 07:52 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 14:37 h vo výške 50°.

Zapadá o 21:21 h.

Osvetlených 94% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 303 mil. km.

Uhlový priemer: 4,6´´

Jasnosť: 1,3 mag

Elongácia od Slnka: 43° východne, viditeľný večer

Pozorovateľnosť: dobrá (najlepšie o 18:56 h)

 

  Pohľad na juhozápad o 18:00 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars