Mars

09.10.2017 12:06

Vychádza o 04:39 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 11:03 h vo výške 46°.

Zapadá o 17:26 h.

Osvetlených 98% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 377 mil. km.

Uhlový priemer: 3,7´´

Jasnosť: 1,8 mag

Elongácia od Slnka: 25° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno viditeľný od 04:54 h

                                                najlepšie o 05:24 h

 

 

  Pohľad na východ o 05:22 h

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars