Mars

23.06.2017 12:06

Vychádza o 05:27 h v súhvezdí Blíženci.

Kulminuje o 13:32 h vo výške 65°.

Zapadá o 21:37 h.

Osvetlených 100% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 389 mil. km.

Uhlový priemer: 4´´

Jasnosť: 1,7 mag

Elongácia od Slnka: 10° východne

Pozorovateľnosť: ------

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars