Mars

10.12.2017 12:06

Vychádza o 03:10 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 08:23 h vo výške 31°.

Zapadá o 13:37 h.

Osvetlených 95% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 319 mil. km.

Uhlový priemer: 4,4´´

Jasnosť: 1,6 mag

Elongácia od Slnka: 48° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno viditeľný od 03:24 h

                                                najlepšie o 05:49 h

 

 

  Pohľad na juhovýchod o 05:49 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars