Mars

22.04.2017 12:06

Vychádza o 06:49 h v súhvezdí Býk.

Kulminuje o 14:36 h vo výške 62°.

Zapadá o 22:23 h.

Osvetlených 98% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 352 mil. km.

Uhlový priemer: 4´´

Jasnosť: 1,6 mag

Elongácia od Slnka: 28° východne, viditeľný večer

Pozorovateľnosť: dobrá (najlepšie o 21:35 h)

 

  Pohľad na západ o 21:35 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars