Mars

13.03.2017 12:06

Vychádza o 07:19 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 14:21 h vo výške 54°.

Zapadá o 21:23 h.

Osvetlených 95% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 317 mil. km.

Uhlový priemer: 4,5´´

Jasnosť: 1,4 mag

Elongácia od Slnka: 39° východne, viditeľný večer

Pozorovateľnosť: dobrá (najlepšie o 19:18 h)

 

  Pohľad na západ o 18:30 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars