Mars

23.05.2017 12:06

Vychádza o 05:58 h v súhvezdí Býk.

Kulminuje o 14:04 h vo výške 65°.

Zapadá o 22:10 h.

Osvetlených 99% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 374 mil. km.

Uhlový priemer: 4´´

Jasnosť: 1,7 mag

Elongácia od Slnka: 19° východne

Pozorovateľnosť: nieje pozorovateľný voľnými očami

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars