Mars

13.01.2017 00:06

Vychádza o 09:52 h v súhvezdí Vodnár.

Kulminuje o 15:33 h vo výške 36°.

Zapadá o 21:13 h.

Osvetlených 91% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 258 mil. km.

Uhlový priemer: 5,42´´

Jasnosť: 1,0 mag

Elongácia od Slnka: 55,39 východne, viditeľný večer

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 17:50 hod

 

  Pohľad na juhozápad o 17:00 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars