Mars

03.08.2017 12:06

Vychádza o 05:06 h v súhvezdí Rak.

Kulminuje o 12:43 h vo výške 60°.

Zapadá o 20:19 h.

Osvetlených 100% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 398 mil. km.

Uhlový priemer: 3,5´´

Jasnosť: 1,7 mag

Elongácia od Slnka: 3° západne

Pozorovateľnosť: ------

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars