Saturn

13.01.2017 00:04

Vychádza o 05:27 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 09:42 h vo výške 19°.

Zapadá o 13:56 h.

Vzdialenosť cca. 1,627 mld. km.

Uhlový priemer: 15,21´´.

Jasnosť: 0,5 mag..

Elongácia od Slnka: 31° západne. 

Pozorovateľnosť: veľmi zlá (zlepšuje sa), ráno - najlepšie o 05:53 h.

 

    

     Pohľad na juhovýchod o 06:32 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn