Saturn

09.10.2017 12:02

Vychádza o 12:47 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 17:00 h vo výške 19°.

Zapadá o 21:13 h.

Vzdialenosť cca. 1,559 mld. km.

Uhlový priemer: 16´´.

Jasnosť: 0,56 mag..

Elongácia od Slnka: 66° východne. 

Viditeľný od: 18:22 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 19:34 h.

 

    

     Pohľad na juhozápad o 19:34 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn