Saturn

23.05.2017 12:02

Vychádza o 22:07 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 02:21 h vo výške 19°.

Zapadá o 06:35 h.

Vzdialenosť cca. 1,364 mld. km.

Uhlový priemer: 18´´.

Jasnosť: 0,1 mag..

Elongácia od Slnka: 156° západne. 

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 02:21 h.

 

    

     Pohľad na juh o 02:21 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn