Saturn

03.08.2017 12:02

Vychádza o 17:04 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 21:18 h vo výške 19°.

Zapadá o 01:33 h.

Vzdialenosť cca. 1,403 mld. km.

Uhlový priemer: 18´´.

Jasnosť: 0,3 mag..

Elongácia od Slnka: 130° východne. 

Viditeľný od: 20:50 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 21:59 h.

 

    

     Pohľad na juh o 22:00 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn