Saturn

23.06.2017 12:02

Vychádza o 19:56 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 00:09 h vo výške 19°.

Zapadá o 04:24 h.

Vzdialenosť cca. 1,354 mld. km.

Uhlový priemer: 18´´.

Jasnosť: 0,0 mag..

Elongácia od Slnka: 172° západne. 

Viditeľný od: 21:05 h

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 00:10 h.

 

    

     Pohľad na juh o 22:30 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn