Saturn

13.03.2017 12:02

Vychádza o 01:56 h v súhvezdí Strelec.

Kulminuje o 06:09 h vo výške 19°.

Zapadá o 10:23 h.

Vzdialenosť cca. 1,507 mld. km.

Uhlový priemer: 16´´.

Jasnosť: 0,5 mag..

Elongácia od Slnka: 86° západne. 

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno - najlepšie o 04:36 h.

 

    

     Pohľad na juhovýchod o 05:00 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn