Saturn

10.12.2017 12:02

Vychádza o 08:12 h v súhvezdí Strelec.

Kulminuje o 12:22 h vo výške 19°.

Zapadá o 16:33 h.

Vzdialenosť cca. 1,650 mld. km.

Uhlový priemer: 15´´.

Jasnosť: 0,48 mag..

Elongácia od Slnka: 10° východne. 

Pozorovateľnosť: - - - , konjunkcia 21.12. o 22:00 h.

    

     Pohľad na juhozápad o 17:45 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn