Venuša

22.04.2017 12:07

Vychádza o 04:17 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 10:30 h vo výške 43°.

Zapadá o 16:41 h.

Osvetlených 20% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 57 miliónov km.

Uhlový priemer: 43´´

Jasnosť: -4,7 mag

Elongácia od Slnka: 35° západne, viditeľná ráno

Pozorovateľnosť: dobrá, pred východom Slnka (najlepšie o 04:53 h)

  Pohľad na východ o 05:41 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a