Venuša

23.06.2017 12:07

Vychádza o 02:30 h v súhvezdí Baran.

Kulminuje o 09:41 h vo výške 56°.

Zapadá o 16:54 h.

Osvetlených 60% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 129 miliónov km.

Uhlový priemer: 19´´

Jasnosť: -4,3 mag

Elongácia od Slnka: 45° západne, viditeľná ráno

Pozorovateľnosť: dobrá, pred východom Slnka (najlepšie o 03:33 h)

  Pohľad na východ o 03:39 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a