Venuša

13.03.2017 12:07

Vychádza o 05:45 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 12:49 h vo výške 53°.

Zapadá o 19:47 h.

Osvetlených 6% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 45 miliónov km.

Uhlový priemer: 56´´

Jasnosť: -4,5 mag

Elongácia od Slnka: 20° východne, viditeľná večer

Pozorovateľnosť: dobrá, po západe Slnka (najlepšie o 18:48 h)

  Pohľad na západ o 18:30 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a