Venuša

09.10.2017 12:07

Vychádza o 04:53 h v súhvezdí Panna.

Kulminuje o 11:12 h vo výške 45°.

Zapadá o 17:32 h.

Osvetlených 92% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 229 miliónov km.

Uhlový priemer: 11´´

Jasnosť: -4 mag

Elongácia od Slnka: 22° západne, viditeľná ráno od 4:56 h

Pozorovateľnosť: dobrá, pred východom Slnka (najlepšie o 05:24 h)

 

  

   Pohľad na východ o 05:22 h.

 

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a