Venuša

27.02.2017 14:07

Vychádza o 07:00 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 13:152 h vo výške 52°.

Zapadá o 20:44 h.

Osvetlených 18% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 54 miliónov km.

Uhlový priemer: 46´´

Jasnosť: -4,8 mag

Elongácia od Slnka: 34° východne, viditeľná večer

Pozorovateľnosť: dobrá, po západe Slnka (najlepšie o 18:58 h)

  Pohľad na juhozápad o 18:00 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a