Venuša

03.08.2017 12:07

Vychádza o 02:17 h v súhvezdí Blíženci.

Kulminuje o 10:11 h vo výške 63°.

Zapadá o 18:04 h.

Osvetlených 69% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 174 miliónov km.

Uhlový priemer: 14´´

Jasnosť: -4 mag

Elongácia od Slnka: 38° západne, viditeľná ráno od 2:21 h

Pozorovateľnosť: dobrá, pred východom Slnka (najlepšie o 03:25 h)

  Pohľad na východ o 03:25 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a