Venuša

10.12.2017 12:07

Vychádza o 06:51 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 11:07 h vo výške 20°.

Zapadá o 15:23 h.

Osvetlených 99% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 253 miliónov km.

Uhlový priemer: 9,86´´

Jasnosť: -3,92 mag

Elongácia od Slnka: 7° západne

Pozorovateľnosť: - - -

 

 

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a