Venuša

13.01.2017 00:07

Vychádza o 09:35 h v súhvezdí Vodnár.

Kulminuje o 15:01 h vo výške 33°.

Zapadá o 20:29 h.

Osvetlených 50% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 101 miliónov km.

Uhlový priemer: 24,70´´

Jasnosť: -4,6 mag

Elongácia od Slnka: 47,14° východne, viditeľná večer

Pozorovateľnosť: dobrá, po západe Slnka (najlepšie o 17:51 hod)

  Pohľad na juhozápad o 17:00 h.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a