Jupiter

01.10.2018 12:05

Vychádza v súhvezdí Váhy.

Vzdialenosť cca. 906 mil. km.

Uhlový priemer: 32´´

Jasnosť: -1,8 mag

Elongácia od Slnka: 43° východne

Pozorovateľnosť: dobrá, od 18:31 h

 

  

 

  Pohľad na juhozápad o 19:30 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter