Jupiter

05.03.2018 12:05

Vychádza o 23:35 h v súhvezdí Váhy.

Kulminuje o 04:14 h vo výške 24°.

Zapadá o 08:54 h

Vzdialenosť cca. 744 mil. km.

Uhlový priemer: 40´´

Jasnosť: -2,2 mag

Elongácia od Slnka: 88° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno od 23:39 h do 06:17 h

                                       najlepšie o 04:14 h

 

  Pohľad na juh o 05:00 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter