Jupiter

07.01.2019 12:05

Vychádza v súhvezdí Hadonoš.

Vzdialenosť cca. 918 mil. km.

Uhlový priemer: 32´´

Jasnosť: -1,80 mag

Elongácia od Slnka: 34° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, najlepšie o 5:56h.

 Pohľad na juhovýchod o 06:00h.

 

 Efemeridy pre Jupiter:

 

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter