Jupiter

01.05.2018 12:05

Vychádza v súhvezdí Váhy.

Vzdialenosť cca. 658 mil. km.

Uhlový priemer: 45´´

Jasnosť: -2,5 mag

Elongácia od Slnka: 175° východne

Pozorovateľnosť: dobrá, od 20:15 h

 

  

 

  Pohľad na juhovýchod o 22:00 h.

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter