Jupiter

01.11.2018 12:05

Vychádza v súhvezdí Váhy.

Vzdialenosť cca. 947 mil. km.

Uhlový priemer: 31´´

Jasnosť: -1,74 mag

Elongácia od Slnka: 11° východne

Pozorovateľnosť: zlá, voľným okom nepozovateľný

 

  

 

 

 Simulácia pohľadu na Jupiter a jeho najväčšie mesiace cez ďalekohľad v kupole.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického súmraku. Pohľad na juh.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Jupitera počas roka v čase nautického úsvitu. Pohľad na juh.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Jupiteri tu: sk.wikipedia.org/wiki/Jupiter