Mars

01.10.2018 12:06

Vychádza v súhvezdí Kozorožec.

Osvetlených 88% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 90 mil. km.

Uhlový priemer: 17´´

Jasnosť: -1,3 mag

Elongácia od Slnka: 117° východne

Pozorovateľnosť: dobrá,  viditeľný od 18:24 h

 

  

  Pohľad na juhozápad o 21:00 h.

 

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars