Mars

05.03.2018 12:06

Vychádza o 02:13 h v súhvezdí Hadonoš.

Kulminuje o 06:20 h vo výške 18°.

Zapadá o 10:30 h.

Osvetlených 89% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 203 mil. km.

Uhlový priemer: 6,9´´

Jasnosť: 0,7 mag

Elongácia od Slnka: 82° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno viditeľný od 02:25 h do 06:04 h

                                                najlepšie o 04:53 h

 

 

  Pohľad na juh o 05:00 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars