Mars

01.05.2018 12:06

Vychádza v súhvezdí Strelec.

Osvetlených 89% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 111 mil. km.

Uhlový priemer: 12,6´´

Jasnosť: -0,7 mag

Elongácia od Slnka: 114° západne

Pozorovateľnosť: dobrá, ráno viditeľný od 01:18 h

 

  

 

 

  Pohľad na juh o 04:00 h.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Marsu počas roka v čase nautického úsvitu

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Marse tu: sk.wikipedia.org/wiki/Mars