Saturn

01.05.2018 12:02

Vychádza v súhvezdí Strelec.

Vzdialenosť cca. 1,396 mld. km.

Uhlový priemer: 18´´.

Jasnosť: 0,29 mag..

Elongácia od Slnka: 134° západne. 

Pozorovateľnosť:  dobrá, od 23:54 h

 

  

 

 Pohľad na juh o 04:00 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn