Saturn

05.03.2018 12:02

Vychádza o 03:14 h v súhvezdí Strelec.

Kulminuje o 07:26 h vo výške 19°.

Zapadá o 11:38 h.

Vzdialenosť cca. 1,556 mld. km.

Uhlový priemer: 16´´.

Jasnosť: 0,58 mag..

Elongácia od Slnka: 67° západne. 

Pozorovateľnosť:  dobrá, od 03:23 h   do 06:02 h

                                   najlepšie o 04:51 h

 

 Pohľad na juh o 05:00 h.

 

 

   

    Simulácia pohľadu na Saturn cez ďalekohľad v kupole.

 

  

  Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

   

   Viditeľnosť Saturnu počas roka v čase nautického úsvitu

   Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

   Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Saturne tu: sk.wikipedia.org/wiki/Saturn