Venuša

18.03.2018 12:07

Vychádza o 06:30 h v súhvezdí Ryby.

Kulminuje o 12:55 h vo výške 46°.

Zapadá o 19:21 h.

Osvetlených 96% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 242 miliónov km.

Uhlový priemer: 10,3´´

Jasnosť: -3,9 mag

Elongácia od Slnka: 17° východne

Pozorovateľnosť: od 17:53 h

                            do 19:18 h

  Pohľad na západ o 18:45 h.

  

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a

                  alebo: hvezdarenhandlova.webnode.sk/_files/200001434-4546447398/Slne%C4%8Dn%C3%A1%20s%C3%BAstava%20-%20terestrick%C3%A9%20plan%C3%A9ty.pdf