Venuša

01.10.2018 12:07

Vychádza súhvezdí Váhy.

Osvetlených 16% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 53 miliónov km.

Uhlový priemer: 47´´

Jasnosť: -4,75 mag

Elongácia od Slnka: 32° východne

Pozorovateľnosť: - - - - - -

 

  

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a

                  alebo: hvezdarenhandlova.webnode.sk/_files/200001434-4546447398/Slne%C4%8Dn%C3%A1%20s%C3%BAstava%20-%20terestrick%C3%A9%20plan%C3%A9ty.pdf