Venuša

01.05.2018 12:07

Vychádza súhvezdí Býk.

Osvetlených 85% k nám privrátenej strany povrchu.

Vzdialenosť cca. 207 miliónov km.

Uhlový priemer: 12´´

Jasnosť: -3,9 mag

Elongácia od Slnka: 30° východne

Pozorovateľnosť: od 20:15 h

 

  

  Pohľad na západ o 20:45 h.

  

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického súmraku.

  Nautický súmrak - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viditeľnosť Venuše počas roka v čase nautického úsvitu.

  Nautický úsvit - stred slnečného kotúča sa nachádza 12° pod horizontom.

  Horizont - rozhranie oblohy a povrchu Zeme.

 

  Viac o Venuši tu: sk.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1a

                  alebo: hvezdarenhandlova.webnode.sk/_files/200001434-4546447398/Slne%C4%8Dn%C3%A1%20s%C3%BAstava%20-%20terestrick%C3%A9%20plan%C3%A9ty.pdf