Astronomický kalendár

 

 

        Október

 

    05.10. o 18:53 h : Venuša v konjunkcii s Marsom

    08.10. o 22.54 h : Merkúr v hornej konjunkcii

    18.10. o 10:54 h : Merkúr v konjunkcii s Jupiterom

    19.10. o 05:24 h : Urán v opozícii

    26.10. o 20:09 h : Jupiter v konjunkcii

  

   
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy