Astronomický kalendár

 

 

        August

 

    03.08. o 12:00 h : Urán v zástavke

    05.08. o 12.51 h : Mars najďalej od Zeme (2,658AU)

    07.08. o 17:48 h : Začiatok čiastočného zatmenia Mesiaca (penumbra), nepozorovatené

              o 20:20 h : Maximum čiastočného zatmenia Mesiaca (umbra, penumbra)

              o 22:52 h : Koniec  čiastočného zatmenia Mesiaca (penumbra)

    25.08. o 14:00 h : Saturn v zastávke ( k ekliptike)

    26.08. o 22:42 h : Merkúr v dolnej konjunkcii

  

   
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy