Astronomický kalendár

 

 

  Astronomické úkazy v Máji

 
   02.05. o 16:24 h : Merkúr v zastávke
   08.05. o 01:12 h : Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 1,2° južne)
   14.05. o 00:54 h : Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 2,29° južne)
   18.05. o 01:00 h : Merkúr v najväčšej západnej elongácii od Slnka (26°)
   20.05. o 03:06 h : Neptún v konjunkcii s Mesiacom (Neptún 2,6° severne)
   22.05. o 04:54 h : Venuša v konjunkcii s Mesiacom (Venuša 6,62° severne)
   23.05. o 04:12 h : Urán v konjunkcii s Mesiacom (Urán 5,16° severne)
   24.05. o 04:36 h : Merkúr v konjunkcii s Mesiacom (Merkúr 2,56° severne)
   26.05. o 21:18 h : Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 7,89° severne)
   
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy