Astronomický kalendár

 

 

        December

 

    06.12. o 13:06 h : Merkúr v konjunkcii so Saturnom

    13.12. o 02:48 h : Merkúr v dolnej konjunkcii

    15.12. o 15:09 h : Merkúr v konjunkcii s Venušou

    21.12. o 22:00 h : Saturn v konjunkcii,  11,048 AU

    25.12. o 18:55 h: Venuša v konjunkcii so Saturnom

  

   
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy