Astronomický kalendár

 

 

 

  Astronomické úkazy v Januári

 
   01.01. o 07:53 h : Mars v konjunkcii s Neptúnom (vzdialenosť 1.642 AU, jasnosť 0,9mag, separácia 1,1´)
   02.01. o 16:00 h : Mesiac v blízkosti Venuše (separácia 3,16°, jasnosť -4,4 mag, Mes. fáza18,2%)
   04.01. o 15:17 h : Zem v perihéliu (0,9833 AU)
   07.01. o 00:00 h : Pluto v konjunkcii (separácia 1,0°, vzdialenosť 34,230 AU)
   12.01. o 14:18 h : Venuša v najväčšej východnej elongácii (47,1° od Slnka, jas. -4,5mag)
   12.01. o 22:54 h : Venuša v konjunkcii s Neptúnom (separácia 21,9´, vzdialenosť 0,681 AU)
   19.01. o 10:42 h : Merkúr v najväčšej západnej elongácii (24,1° od Slnka, jas. -0,2 mag)
   
    
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy