Astronomický kalendár

 

 

  Astronomické úkazy v Apríli

 
   06.04. o 07:00 h : Saturn v zastávke (k ekliptike)
   07.04. o 23:39 h : Jupiter v opozícii (vzdialenosť 4,455 AU), najbližšie k Zemi o 23:26 h
   14.04. o 12:00 h : Urán v konjunkcií (vzdialenosť 20,933 AU)
   20.04. o 07:54 h : Merkúr v dolnej konjunkcií
   20.04. o 12:00 h : Pluto v zastávke
   23.04. o 10:36 h : Merkúr najbližšie k Zemi (0,568 AU)
   28.04. o 16:49 h : Merkúr v konjunkcií s Uránom   
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy