Astronomický kalendár

 

 

 

  Astronomické úkazy v Marci

 
   04.03. o 12:10 h : Merkúr v konjunkcii s Neptúnom
   07.03. o 01:30 h : Merkúr v hornej konjunkcii (vzdialenosť 1,363 AU)
   18.03. o 13:27 h : Merkúr v konjunkcii s Venušou
   20.03. o 11:29 h : Jarná rovnodennosť
   25.03. o 11:18 h : Venuša v konjunkcii (vzdialenosť 0,281 AU)
   26.03. o 17:06 h : Merkúr v konjunkcii s Uránom
   
    
   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. Slnko - Zem - nebeské teleso
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy