Vítame Vás na stránke hvezdárne Domu kultúry mesta Handlová.
Sme radi, že môžeme osloviť širokú verejnosť a informovať o aktuálnych
ako aj budúcich aktivitách hvezdárne. Našim cieľom je popularizácia
astronómie na hornej Nitre a jej okolí. Záujemci o túto krásnu vedu isto
ocenia možnosť rozšíriť si obzor jej poznatkov ale hlavne pozorovania
oblohy. Veríme, že na svoje si prídu nielen všetci jej milovníci ale aj
príležitostní záujemci o pohľad do ďalekohľadu. Naša hvezdáreň je
otvorená každému kto prejaví záujem ju navštíviť, čí sú to školy,
škôlky, rodinky s deťmi alebo len jednotlivci. Úroveň odborného výkladu
spojeného s pozorovaním je prispôsobený veku a hĺbke Vašich znalostí.
 
 
 

                                                                            

Najbližšie hvezdárne

Žiar nad Hronom
 
Banská Bystrica
 
Partizánske