Astronomický krúžok

Jednou z aktivít našej hvezdárne je spolupráca s centrom voľného času,

ktorý otvoril astronomický krúžok. Deti sa zúčastňujú teoretických prednášok

a následne po každom tématickom celku následuje praktická časť v priestoroch

hvezdárne, kde majú možnosť využiť jej vybavenie na pozorovanie.

Tento rok otvárame krúžok pre deti základných škôl 5.novembra 2018.

Zápis sa uskutoční o 14:30 hod. v Dome kultúry na 2.poschodí

v priestoroch CVČ.

 

Dokumenty a prednášky sú vo formáte PDF.

Program na čítanie PDF dokumentov nájdete tu: get.adobe.com/sk/reader/

 

Tématický plán : Tematický plán astronomického krúžku.pdf (176,6 kB)

 

Október/1         : Hviezdy a vesmír podľa starovekých astronómov a filozofov.pdf (441649)

Október/2         : Meranie vzdialeností vo vesmíre.pdf (659432)

Október/3         : Súhvezdia a orientácia na hviezdnej oblohe.pdf (715747)

 

November/1      : Slnečná sústava - náš domov 1 - SLNKO.pdf (283,2 kB)

November/2      : Slnečná sústava - terestrické planéty.pdf (316481)

November/3      : Slnečná sústava - joviánske planéty.pdf (452529)

November/4      : Slnečná sústava - kométy a asteroidy.pdf (505061)

 

December/1     : Slnečná sústava - meteory, meteority, meteoroidy.pdf (424050)

December/2     : Slnečná sústava - blízkozemné asteroidy.pdf (894213)

 

Január/1          : Galaxia a galaxie 1 - Mliečna cesta.pdf (415848)

Január/2          : Galaxia a galaxie 2 - Typy galaxií.pdf (365838)

Január/3          : Galaxia a galaxie 3 - Miestna skupina galaxií.pdf (600489)

 

Február/1        : Exoplanéty 1.pdf (812979)

Február/2        : Exoplanéty 2.pdf (530844)

Február/3        : Exoplanéty 3.pdf (452414)

 

Marec/1+2      : Hviezdy 1-2.pdf (429154)

Marec/3          : Hviezdy 3.pdf (360861)

Marec/4          : Hviezdy 4.pdf (528839)

 

Apríl/3            : Vesmír 1.pdf (401821)

Apríl/4            : Vesmír 2.pdf (504268)

 

Máj/1             : Vesmír 3.pdf (466374)

Máj/2             : Vesmír 4.pdf (928848)

Máj/3             : Vesmír 5.pdf (486368)

 

Jún/1             : Astrobiológia a kozmonautika 1.pdf (750400)

Jún/2+3         : Astrobiológia a kozmonautika 2-3.pdf (648121)