Astronomický kalendár

Planéty: 

 

 

        Marec

 

    04.03. o 12:00 h : Konjunkcia s Neptúnom (39,935 AU)

    04.03. o 19:05 h : Merkúr v konjunkci s Venušou 

    09.03. o 05:48 h : Jupiter v zastávke

    10.03. o 12:00 h : Merkúr v perihéliu (0,3075 AU)

    15.03. o 16:12 h : Merkúr v najväčšej východnej elongácii (18,4°)

    17.03. o 18:00 h : Equilux (deň a noc trvajú rovnako)

    20.03. o 17:16 h : Equinox (stred slnečného kotúča prechádza bodom rovnodennosti)

    29.03. o 02:47 h : Venuša v konjunkcii s Uránom

    

   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. (Slnko - Zem - nebeské teleso)
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy