Astronomický kalendár

Planéty: 

 

 

        Október

 

    15.10. o 22:21 h : Merkúr v konjunkcii s Venušou

    16.10. o 11:06 h : Merkúr v aféliu (0,4667 AU od Slnka)

    24.10. o 12:00 h : Uran v opozícií (18,875 AU)

    26.10. o 16:03 h : Venuša v dolnej konjunkcii (0,272 AU)

    29.10. o 12:00 h : Merkúr v konjunkcii s Jupiterom (3,3°)

    

   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. (Slnko - Zem - nebeské teleso)
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy