Astronomický kalendár

Planéty: 

 

 

        Január

 

    02.01. o 07:00 h : Saturn v konjunkcii (11,043 AU)

    03.01. o 06:20 h : Perihélium (0,9833 AU)

    06.01. o 05:54 h : Venuša v najväčšej západnej elongácií (47°, -4,6 mag)

    07.01. o 00:00 h : Urán zastávke 

    11.01. o 00:00 h : Pluto v konjunkcii (34,7 AU)

    14.01. o 14:31 h : Merkúr v konjunkcii so Saturnom

    21.01. o 04:34 h: Mesiac vchádza do tieňa Zeme, o 05:41 h - totalita, o 06:44 h - koniec totality, o 07:51 h koniec

    22.01. o 13:26 h : Venuša v konjunkcii s Jupiterom

    30.01. o 03:54 h : Merkúr v hornej konjunkcii (1,407 AU)

    

   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. (Slnko - Zem - nebeské teleso)
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy