Astronomický kalendár

Planéty: 

 

 

        November

 

    06.11. o 16:30 h : Merkúr v najväčšej východnej elongácii (23,3°)

    25.11. o 12:00 h : Neptún v zastávke (následuje prográdny pohyb)

    26.11. o 07:33 h : Jupiter konjunkcii (6,347 AU)

    27.11. o 10:06 h : Merkúr v dolnej konjunkcii (0,678 AU)

    29.11. o 09:48 h : Merkúr v perihéliu (0,3075 AU)

    

   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. (Slnko - Zem - nebeské teleso)
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy