Astronomický kalendár

Planéty: 

 

 

        Apríl

 

    01.04. o 19:52 h : Konjunkcia s Merkúrom (0,597 AU)

    02.04. o 17:44 h : Mars v konjunkci so Saturnom 

    18.04. o 04:00 h : Saturn v zastávke

    19.04. o 00:00 h : Konjunkcia s Uránom (20,895 AU)

    22.04. o 00:00 h : Pluto v zastávke

    26.04. o 13:00 h : Mars v konjunkcii s Plutom

    29.04. o 20:24 h : Merkúr v najväčšej západnej elongácii

    

   
    Elongácia         - uhlová výchylka od Slnka
    Opozícia          - poloha nebeského telesa opačnej ako Slnko. (Slnko - Zem - nebeské teleso)
    Konjunkcia       - nebeské teleso je v zákryte so Slnkom (rovnaká rektascencia). Nebeské teleso - Slnko - Zem
    Rektascencia    - nebeská obdoba zemepisnej dĺžky
    Deklinácia        - nebeská obdoba zemepisnej šírky
    mag                - Magnitúda (udáva jasnosť objektu), čím nižšia hodnota tým väčšia jasnosť
    AU                  - Astronomická jednotka (stredná vzdialenosť Zem-Slnko tj.:149 597 870,7 km)  
 
    °    stupne
    ´    minúty 
    ´´  sekundy