História hvezdárne

 

Handlová je jedno z mála miest v našom regióne,ktorému nechýba mestská hvezdáreň.
Na jeseň 2011 sme si pripomenuli jej 50 ročnú činnosť. Krátko po vyslaní prvých umelých
družíc okolo Zeme nastal zvýšený záujem všetkých vrstiev obyvatelstva o kozmonautiku
a astronómiu. Na podnet a záujem ľudí v našom malom meste začína v roku 1960 prebieheť činnosť
astronomického krúžku pod vedením pána Františka Zániho. Začiatky boli ťažké. Spočiatku
bez prístrojov a pomôcok ale postupne hlavne v spolupráci s inými krúžkami a ľudovými
hvezdárňami sa podarilo obstarať vybavenie a prvé prenosné ďalekohlady. S výstavbou hvezdárne
respektíve kupoli ako ju poznáme dnes,sa začalo ešte v tom istom roku na streche vtedy
dosiaľ neotvoreného Domu kultúry. Výber umiestnenia nebol najšťastnejší vzhľadom na značné
osvetlenie blízkeho námestia a okolitých ulíc, ktoré sťažuje pozorovanie nočnej oblohy.
No na druhej strane prevážila výhoda ľahkého prístupu verejnosti do hvezdárne, ktorá má slúžiť 
hlavne propagácií najnovších poznatkov vedy o vesmíre a astronómií.
Kľúčovým momentom v histórií hvezdárne je jej spustenie do prevádzky a to prebehlo pri otvorení
Domu kultúry na deň baníkov v roku 1961. Hlavný ďalekohlad,ktorý je srdcom kupole a nachádza
sa v nej dodnes, bol zhotovený a vyrobený v dielňach UHB ako prototip. Zrkadlá boli vyrobené v Ostrave .
(Reflektor typu Newton s priemerom hlavného zrkadla 275mm s ohniskom 1630mm). Jeho osadenie
bolo prevedené v roku 1962 ale až v jarných mesiacoch nasledujúceho roka sa podarilo spustiť
ďalekohlad do užívania hvezdárne po jeho konečnom nastavení. Následne sa rozbieha spolupráca
s hvezdárňami iných miest, organizujú sa prednášky a výstavy na rôzne témy, nechýbajú zájazdy
a exkurzie po Slovensku za poznaním. Hlavným zámerom hvezdárne je pozorovanie a spoznávanie nočnej oblohy.
Práve to priťahovalo stále viac ľudí v každom veku. Návštevy žiakov z rôznych škôl sa stávajú
bežnou súčasťou programu hvezdárne.V jej 50 ročnej histórií sa stala vítaným zastaveníčkom pre všetkých,
ktorí horia za vedeckým poznaním.
V súčasnosti hvezdáreň pokračuje už nie v tak intenzívnej činnosti ale stále slúži širokej verejnosti
ako príjemné spestrenie voľných chvíľ.
  
 
Budovanie kupole v rokoch 1960-1961.