Novinky

Venuša

07.01.2019 12:07
Vychádza súhvezdí Váhy. Osvetlených 50% k nám privrátenej strany povrchu. Vzdialenosť cca. 102...

Mars

07.01.2019 12:06
Vychádza v súhvezdí Ryby. Osvetlených 88% k nám privrátenej strany povrchu. Vzdialenosť cca. 197...

Jupiter

07.01.2019 12:05
Vychádza v súhvezdí Hadonoš. Vzdialenosť cca. 918 mil. km. Uhlový priemer: 32´´ Jasnosť: -1,80...

Saturn

07.01.2019 12:02
Vychádza v súhvezdí Strelec. Vzdialenosť cca. 1,651 mld. km. Uhlový priemer: 15´´. Jasnosť: 0,49...